Overzicht Baten & Lasten 2011

Baten
Bedrag
Creditrente

304,42 €
Giften algemeen
27.650,00 €
Giften specifiek (Stolpersteine-Project)
845,00 €
   
    28.799,42 €Lasten
Bedrag
Schenkingen cultureel/educatief
4.400,00 €
Schenkingen kerkelijk
3.950,00 €
Schenkingen humanitair/medisch-wetenschappelijk
3.575,00 €
Bankkosten
140,57 €
K.v.K
26,64 €    12.092,21 €Saldo   Bedrag
 
plus Saldo
 
2011
 
16.707,21 €