Overzicht Baten & Lasten 2012

Baten Bedrag
Creditrente 1.304,69 €
Giften  algemeen 27.650,00 €
Giften  specifiek (Stolpersteine-Project) 2265,20 €
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds
750,00 €31.969,89 €
 
 
Lasten Bedrag
Schenkingen cultureel/educatief algemeen 4.440,00 €
Schenkingen specifiek (Stolpersteine-Project) 4.039,86 €
Schenkingen kerkelijk 4.900,00 €
Schenkingen humanitair/medisch-wetenschappelijk 5.556,00 €
Bankkosten 173,68 €
KvK 24,08 €
Notariskosten 285,60 €19.419,22 €
 

                                                                                                            
Saldo 2012          Bedrag
plus Saldo  12.550,67 €