Overzicht Baten & Lasten 2013

Baten
BedragCreditrente
1.437,98 €
Giften 
27.700,00 €

29.137,98 €


Schenkingen en Kosten 2013

BedragSchenkingen cultureel & educatief
7.800,00 €
Schenkingen kerkelijk
7.428,00 €
Schenkingen sociaal & medisch
5.600,00 €
Bankkosten
145,64 €
Web Site
140,36 €

21.114,00 €


Saldo
Bedragplus Saldo
8.023,98 €