Baten & Lasten 2014

Baten
BedragCreditrente
1.258,71 €
Giften 
17.650,00 €

18.908,71 €


Schenkingen en Kosten 2014

BedragSchenkingen cultureel & educatief
5.625,00 €
Schenkingen kerkelijk
4.600,00 €
Schenkingen sociaal & medisch
5.295,00 €
Bankkosten
179,82 €
Web Site
140,36 €

15.840,18 €


Saldo
Bedragplus Saldo
3.068,53 €