Baten & Lasten 2015

Baten
BedragCreditrente
€ 1.039,35
Giften 
€ 19.100,00

€ 20.139,35


Schenkingen en Kosten 2015
BedragSchenkingen cultureel & educatief
€ 17.525,00
Schenkingen kerkelijk
€ 6.670,00
Schenkingen sociaal & medisch
€ 4.375,00
Bankkosten
€ 178,98
Web Site
€ 140,36

€ 28.889,34


Saldo
Bedragmin Saldo
-€ 8.749,99

-€ 8.749,99