Baten & Lasten 2016

Baten Bedrag
Creditrente 810,89 €
Giften  19.100,00 €
19.910,89 €
Schenkingen en Kosten 2016
Bedrag
Schenkingen cultureel & educatief 9.675,00 €
Schenkingen kerkelijk 8.000,00 €
Schenkingen sociaal & medisch 4.600,00 €
Bankkosten 179,95 €
Web Site 140,36 €
22.595,31 €
Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2016 -2.684,42 €
-2.684,42 €