Baten & Lasten 2018

Baten
Bedrag
Creditrente
239,18 €
Giften 
35.850,00 €


36.089,18 €
Schenkingen en Kosten 2018
Bedrag
Schenkingen cultureel & educatief
6.821,00 €
Schenkingen kerkelijk
8.950,00 €
Schenkingen sociaal & medisch
23.595,00 €
Bankkosten
204,11 €
Web Site
140,36 €


39.710,47 €
Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2018 -3.621,29 €