Baten & Lasten 2019

Baten
Bedrag
Creditrente
€       54,67
Giften 
€ 34.034,00
€ 34.088,67Schenkingen en Kosten 2019
BedragSchenkingen cultureel & educatief
€   6.608,79
Schenkingen kerkelijk
€ 10.300,00
Schenkingen sociaal & medisch
€ 25.150,50
Bankkosten
€      198,31
Web Site
€      140,36

€ 42.397,96


Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2019 € -8.309,29
€ -8.309,29