Baten & Lasten 2020

Baten
Bedrag
Creditrente
€       18,51
Giften 
€ 22.365,00

€ 22.383,51


Schenkingen en Kosten 2020
Bedrag
Schenkingen cultureel & educatief
€   5.855,00
Schenkingen kerkelijk
€ 10.700,00
Schenkingen sociaal & medisch
€   2.755,00
Bankkosten
€      184,26
Web Site
€      140,36
Kosten Levenslicht 2020
€   2.354,85


€  21.989,47


Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2020 €      394,04

€      394,04