Baten & Lasten 2021

Baten
Bedrag
Creditrente
€         1,42
Giften 
€ 18.347,00

€ 18.348,42


Schenkingen en Kosten 2021

Bedrag
Schenkingen cultureel & educatief
€ 4.347,00
Schenkingen kerkelijk
€ 9.475,00
Schenkingen sociaal & medisch
€ 2.395,40
Bankkosten
€    167,94
Web Site
€    140,36

€ 16.525,70


Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2021 €  1.822,72
€  1.822,72