Baten & Lasten 2022

Baten

Bedrag
Creditrente

€ 0,00
Giften 

€ 23.013,11€ 23.013,11
Schenkingen en kosten 2022

Bedrag
Schenkingen cultureel & educatief

€ 6.962,50
Schenkingen kerkelijk

€ 10.301,25
Schenkingen sociaal & medisch

€ 7.653,11
Bankkosten

€ 201,54
Website

€ 154,88€ 25.273,28
Saldo Jaar
Bedrag
Saldo 2022
-€ 2.260,17-€ 2.260,17