Jaarverslag 2011

In 2011 werd gekozen om grotere projecten in groep1 (cultureel/educatief) en groep 2 (kerkelijk) te subsideren.
 
 1.    Cultureel/educatief
Het Stolpersteine-Project, Abcoude.
"Stolpersteine” zijn vierkante herinneringsstenen met een messing naamplaat erop, ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Deze stenen worden voor huizen geplaatst waar mensen woonden, die tijdens de tweede wereldoorlog gedeporteerd en vermoord zijn.
De fondsenwerving voor dit specifieke project werd via de locale pers georganiseerd. Giften voor dit project werden specifiek geoormerkt met als doel de betrokkenheid van de gevers te bevorderen. De eerste voorbereidingen voor het plaatsen van de "Stolpersteine” werden getroffen.  
 
Daarnaast werd met name aandacht besteed aan organisaties zoals
Ab-Art – nonprofit theaterorganisatie voor Abcoude
Collectieve Israel Actie – Ondersteuning veelal voor jeugdprojecten    
 
2.    Kerkelijk
Joodse Gemeente Bussum – Financiele ondersteuning voor de organisatie en uitvoering van "100 Jaar Joodse Gemeente Bussum”.
Naast een documentaire tentoonstelling werden concerten en bijenkomsten voor de joodse en niet joodse bevolking georganiseerd. Vele schoolklassen uit de omgeving bezochten de tentoonstelling.
 
3.    Humanitair/medisch-wetenschappelijk
Joods Hospice Immanuel – Palliatief terminale zorg
Alyn Hospital - hulporganisatie voor gehandicapte kinderen
Magen David Adom – humanitaire en medische hulp voor alle gezindten in Israel