Jaarverslag 2012

2012 stond voornamelijk in het teken van het "Stolpersteine-Project”.
Derhalve lag het accent sterk op het doel cultureel/educatief.  
 
1.    Cultureel/educatief
 
Het  "Stolpersteine-Project” in Abcoude werd afgerond. Met diversen artikelen in de lokale pers werd aandacht aan het project besteed, waardoor vele donaties zijn ontvangen. Burgemeester Divendal van de Gemeente Ronde Venen  en verschillende burgers uit Abcoude werden gevraagd om in het "Comité van Aanbeveling” aktief te zijn.
 
Tijdens een speciale theateravond ”Ik ben er nog” gespeeld door Debbie Petter legde de voorzitter van de stichting het plaatsen van de "Stolpersteine” aan de burgers van Abcoude uit.
 
De dag van het plaatsen van de "Stolpersteine” op 23-08-2012 werd door de stichting en vrijwilligers georganiseerd. De bevolking van Abcoude omarmde het project.
Tijdens de legging waren honderden mensen aanwezig onder andere de Burgemeester, wethouders en politiek aktieve burgers.
 
Verder werd met name aandacht besteed aan organisaties zoals
Ab-Art – nonprofit theaterorganisatie voor Abcoude
Collectieve Israel Actie – Ondersteuning veelal voor jeugdprojecten    
 
2.    Kerkelijk Joodse Gemeentes
 
 
Om kerkgenootschappen aktief te houden en evenementen te organiseren.    
 
3.    Humanitair/medisch-wetenschappelijk
 
Joods Hospice Immanuel – Palliatief terminale zorg
Alyn Hospital - hulporganisatie voor gehandicapte kinderen
Magen David Adom – humanitaire en medische hulp voor alle gezindten in Israel
Alp d’HuZes – financiele hulp voor kankerbestrijding.    
 
Daarnaast zijn er vele kleine giften gedaan aan diverse andere goede doelen.