Jaarverslag 2021

1.Cultureel & educatief

Het Culturele leven was ook in 2021 nog sterk onder de invloed van CORONA.
Een steun voor organisaties rond om Abcoude werd zeer gewaardeerd.

Stichting AB-ART organiseert sinds 2006 theatervoorstellingen in het Theater Piet Mondriaan en geeft het culturele uitgangsleven in de Ronde Venen een extra kleur met cabaret, muziektheater, theaterconcerten en theater.
Van af het eerste uur ondersteunt Stichting M.T. Guggenheim Foundation deze non-profit organisatie, die uitsluitend werkt met vrijwilligers.

Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge
Abcoude Concerten – de mooiste muziek dicht bij huis
Zeven concerten op zondagmiddag of zaterdagavond in de Dorpskerk te Abcoude en Baambrugge worden o.a. mogelijk gemaakt door de Stichting M.T. Guggenheim Foundation.

Jazzhuis Abcoude
Drie vrijwilligers stellen geheel belangeloos sinds een aantal jaren een programma samen zodat Abcoudenaren 4 keer per jaar van professionele jazz muziek kunnen genieten.

Holocaustcomité – De wereld van Max
Een kinder- en jeugdboek voor 10-14 jarigen en hun ouders en grootouders vertelt door de ogen van Max het spannende, waargebeurde verhaal van de familie Veffer in de oorlogsjaren. Via QR-codes in het boek kan men met korte filmpjes en animaties de ontwikkelingen van de duitse bezetting en joden vervolging bekijken.    
Vele scholen gebruiken dit boek voor het onderwijs. 

 

 

Collectieve Israël Actie – Ondersteuning veelal voor jeugdprojecten.


2. Kerkelijk

Stichting M.T.Guggenheim Foundation steunt activiteiten en evenementen van voornamelijk joodse kerkgenootschappen.

3. Humanitair / medisch-wetenschapelijk

Het Sporthuis Abcoude –De gemeenschap van Abcoude is op 1 januari 2016 een belangrijk sociaal punt kwijtgeraakt: het overdekte zwembad Het Meerbad. Inwoners hebben zich jarenlang ingezet, allereerst om het te bouwen en te exploiteren, de laatste jaren om het zo lang mogelijk open te houden. Het zwembad moest wijken voor 42 appartementen aan het Abcouder meer.

Vanaf 2015 heeft de Stichting Zwembad Abcoude gewerkt aan een plan voor de realisering van het zwembad en gymzalen naast het NS station Abcoude. Dit is gelukt. In januari 2021 ging het Sporthuis Abcoude open, een mooi nieuw ontmoetingscentrum met zwembad, sportzalen, restaurant en vergaderruimtes.
Met ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen, vele particulieren en enkele fondsen, zoals de Stichting M.T.Guggenheim Foundation is het Stichting Zwembad Abcoude het Sporthuis Abcoude gelukt zelf het Sporthuis te ontwikkelen.

Voedselbank Abcoude- Baambrugge - In Nederland leven 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in de ‘welvarende’ dorpen Abcoude en Baambrugge bestaat verborgen armoede. Voedselbank De Ronde Venen is een vrijwilligersinitiatief, om inwoners van de gemeente De Ronde Venen, die financieel krap zitten, te helpen met een wekelijks voedselpakket als aanvulling op de reguliere boodschappen.
Ondanks de donaties van plaatselijke supermarkten moet er extra voedsel gekocht worden. Stichting M.T. Guggenheim Foundation draagt met een financiële steun bij om de pakketten aan te vullen indien nodig.

 

Stichting Hulpfonds Abcoude-Baambrugge – staat vanuit maatschappelijke betrokkenheid mensen bij, die in financiële nood raken en tussen wal en schip vallen. Middels eenmalige steun of een renteloze lening kan op die manier het leed worden geminderd.

 

Wir helfen in Afrika e.V. - humanitaire en medische hulpprojecten in Kenia, zoals bouw van scholen, sanitaire voorzieningen, water-aansluitingen, medische apparatuur en andere.
Een van de succesvolle initiatieven sinds 2019 is het Jigger-Project. De organisatie heeft honderden, vooral kinderen geholpen weer een normaal leven te kunnen leven. (Jigger - Zandvlooi, kan ernstige gevolgen veroorzaken, zoals misvormde vingers of tenen, verlies van vinger- of teennagels, ernstige zweren, amputatie van vingers of tenen)
De financiële ondersteuning van 'Wir helfen in Afrika e.V.' gaat 100 % naar deze projecten zonder aftrek van administratie-, reis-, en andere kosten.
Meer over te lezen onder:  https://wirhelfeninafrika.de

Joods Hospice Immanuel – Palliative terminale zorg

Magen David Adom – humanitaire en medische hulp voor alle gezindten in Israël

Daarnaast zijn er giften gedaan aan diverse andere goede doelen.

Het bestuur komt regelmatig bijeen om de voortgang van de stichting met in het bijzonder de projecten en de financiën te bespreken.