HOME

Het wapen van de joodse familie Guggenheim inspireerde de oprichter Michael T. Guggenheim in 1995 een goede doelen stichting op te richten met tot doel ondersteuning te bieden aan drie binnen de joodse filosofie centrale peilers. Deze peilers staan in een bijbelzin welke is verwerkt in het logo van het familiewapen. Deze zin neemt een belangrijke plaats in in het dagelijkse joodse gebed: (deut 6,5).

 
1. MET HEEL JE HART staat voor cultureel/educatief,
 
2. MET HEEL JE ZIEL staat voor kerkelijk,
 
3. MET HEEL JE KUNNEN staat voor humanitair/medisch-wetenschappelijk.
 
 
De Stichting M.T. Guggenheim Foundation heeft ten doel: het geven van financiĆ«le steun aan binnen Nederland gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, dan wel het algemeen nut beogende instellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van gelden en zo nodig tijdelijk beleggen van deze gelden.  
 
De stichting heeft ANBI-status.
 
 
Voelt U zich aangetrokken tot de activiteiten van onze stichting?
Uw giften zijn van harte welkom! 
Rekeningnr. NL89 ABNA 061 79 93 912
 

 
 
Novo Site - dat kun je self!