Baten & Lasten 2023

Baten
   BedragCreditrente
€      390
Giften 
€ 28.200
€ 28.590


Schenkingen en Kosten 2023
   BedragSchenkingen cultureel & educatief
€  19.720
Schenkingen kerkelijk
€  10.571
Schenkingen sociaal & medisch
€  11.675
Bankkosten
€      224
Web Site
€      155


€ 42.344


Saldo Jaar     BedragSaldo 2023  -€ 13.755
-€ 13.755