Baten & Lasten 2017

Overzicht Baten en Lasten 2017
Baten Bedrag
Creditrente 484,85 €
Giften  20.550,00 €
Extra giften ontvangen 1.975,00 €
23.009,85 €
Schenkingen en Kosten 2017 Bedrag

Schenkingen cultureel & educatief 6.975,00 €
Schenkingen kerkelijk 8.350,00 €
Schenkingen sociaal & medisch 6.045,45 €
Bankkosten 200,43 €
Web Site 140,36 €
Reserveren voor Stichting AMC Ziekenhuis
- Project Lymm Care
2.250,00 €
€23.961,24
Saldo Jaar Bedrag
Saldo 2017
€ -951,39
€ -951,39