Jaarverslag 2020

1.Cultureel & educatief

Het Cultureel leven in en rond Abcoude lag vanaf maart 2020 bedingt door CORONA plat. Iedereen weet hoe belangrijk het is culturele organisaties in deze moeilijke tijd te steunen om te toekomst te waarborgen.

Stichting AB-ART organiseert sinds 2006 theatervoorstellingen in het Theater Piet Mondriaan en geeft het culturele uitgangsleven in de Ronde Venen een extra kleur met cabaret, muziektheater, theaterconcerten en theater.
Van af het eerste uur ondersteunt Stichting M.T. Guggenheim Foundation deze non-profit organisatie, die uitsluitend werkt met vrijwilligers.

Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge
Abcoude Concerten – de mooiste muziek dicht bij huis
Zeven concerten op zondagmiddag of zaterdagavond in de Dorpskerk te Abcoude worden o.a. mogelijk gemaakt door de Stichting M.T. Guggenheim Foundation.

Jazzhuis Abcoude
Drie vrijwilligers stellen geheel belangloos sinds een aantal jaren een programma samen zodat Abcoudenaren 4 keer per jaar van professionele jazz muziek kunnen genieten.

Jeugdtheaterschool Abcoude – De jeugdtheaterschool onder leiding van Marjolein Macrander heeft essentieel ertoe bijgedragen dat het project ‘LEVENSLICHT’ een succes werd.

Project LEVENSLICHT
De stichting had eind 2019 begin 2020 de kans dit bijzonder project draagvlakte te geven. Lees meer onder Projecten

Collectieve Israël Actie – Ondersteuning veelal voor jeugdprojecten.

2. Kerkelijk

Stichting M.T.Guggenheim Foundation steunt activiteiten en evenementen van kerkgenootschappen.

3. Humanitair / medisch-wetenschapelijk

Het Sporthuis Abcoude –De gemeenschap van Abcoude is op 1 januari 2016 een belangrijk sociaal punt kwijtgeraakt: het overdekte zwembad Het Meerbad. Inwoners hebben zich jarenlang ingezet, allereerst om het te bouwen en te exploiteren, de laatste jaren om het zo lang mogelijk open te houden. Het zwembad moest wijken voor 42 appartementen aan het Abcouder meer.

Vanaf 2015 heeft de Stichting Zwembad Abcoude gewerkt aan een plan voor de realisering van het zwembad en schoolgymzalen naast het NS station Abcoude. Dit is gelukt.
Met ondersteuning van de gemeente De Ronde Venen, vele particulieren en enkele fondsen, zoals de Stichting M.T.Guggenheim Foundation gaat Stichting Zwembad Abcoude het Sporthuis Abcoude zelf ontwikkelen. Een mooi initiatief voor, door en met de inwoners van Abcoude. Voor het sporthuis geoormerkte donaties hebben het mogelijk gemaakt dit project met een mooi bedrag te steunen. Begin 2021 is het zoveer - het zwembad gaat open, helaas zonder publiek (Corona-maatregelen)

Voedselbank Abcoude- Baambrugge - In Nederland leven 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in de ‘welvarende’ dorpen Abcoude en Baambrugge bestaat verborgen armoede. Voedselbank De Ronde Venen is een vrijwilligersinitiatief, om inwoners van de gemeente De Ronde Venen, die financieel krap zitten, te helpen met een wekelijks voedselpakket als aanvulling op de reguliere boodschappen.
Ondanks de donaties van plaatselijke supermarkten moet er extra voedsel gekocht worden. Stichting M.T. Guggenheim Foundation draagt met een financiële steun bij om de pakketten aan te vullen indien nodig.  

Wir helfen in Afrika e.V. - humanitaire en medische hulpprojecten in Kenia, zoals bouw van scholen, sanitaire voorzieningen, water-aansluitingen, medische apparatuur en andere.Een van de succesvolle initiatieven in 2019 en 2020 is het Jigger-Project. De organisatie heeft honderden, vooral kinderen geholpen weer een normaal leven te kunnen leven. (Jigger - Zandvlooi, kan ernstige gevolgen veroorzaken, zoals misvormde vingers of tenen, verlies van vinger- of teennagels, ernstige zweren, amputatie van vingers of tenen).
De financiële ondersteuning van 'Wir helfen in Afrika e.V.' gaat 100 % aan deze projecten zonder aftrek van administratie-, reis-, en andere kosten. Meer over te lezen onder: https://wirhelfeninafrika.de

Joods Hospice Immanuel – Palliative terminale zorg
 
Magen David Adom – humanitaire en medische hulp voor alle gezindten in Israël

Stichting Maccabi Nederland –
deelname aan Maccabi Games in Israël van Nederlandse joodse jongeren bevorderen 


Daarnaast zijn er giften gedaan aan diverse andere goede doelen.

Het bestuur komt regelmatig bijeen om de voortgang van de stichting met in het bijzonder de projecten en de financiën te bespreken.